Gurre Slot

Slottet kan dateres tilbage til slutningen af 1100-tallet, hvor det blev bygget på en holm ud i den dengang noget større Gurre Sø.

“Gud kan beholde sit Himmerige, så længe jeg blot kan få lov til at jage omkring Gurre.”
Lettere omskrevet citat af Kong Valdemar om Gurre Slot.

I sin storhedstid var Gurre Slot et af de vigtigste og stærkeste slotte i Danmark. Det blev Kong Valdemars foretrukne slot – og det var da også her, at han døde den 24. oktober 1375.

Gurre Slot mistede sin strategiske vigtighed efter Grevens Fejde i 1534-1536. Herefter forfaldt slottet hurtigt, og sten og materialer fra slottet blev brugt til at bygge eller forstærke andre slotte på Sjælland, bl.a. Krogen i Helsingør (det senere Kronborg).

Det er sandsynligvis i Erik Menveds kongetid (1286-1319), at Gurre Slot blev ombygget og befæstet som en kongefæstning. Her blev der bygget et centraltårn, på det højeste punkt i området, og en forborg nord for tårnet. Der var muligvis også en voldgrav.

I dag kan man se de nederste kampesten fra centraltårnet i ruinen.

Under Valdemar Atterdags kongetid, ca. 1320-1375, blev Gurre Slot for alvor ombygget til en regulær fæstning.

Centraltårnet blev udbygget og der blev tilføjet fire hjørnetårne. Som en yderligere beskyttelse anlagde Valdemar Atterdag en ydre ringmur omkring slottet.

Man anslår, at Gurre Slot i sin storhedstid dækkede et areal på 42.000 m2, (Hammerhus på Bornholm, som de fleste kender, dækker ca. 50.000 m2 ).

Uden for slottet anlagde Kong Valdemar Sankt Jakobs Kapel, som man i dag kan se fundamentet fra ca. 300 øst for Gurre slotsruin

Under Erik af Pommerns kongetid, 1389-1442, blev der tillige slået mønter på Gurre Slot. Ved flere udgravninger er der fundet flere eksemplarer af den lokale mønt, Gurre Gros.

Venligst skriv en gyldig URL