Kronborg

Kronborg er nok det mest kendte slot i hele verden – og det skyldes ikke de danske konger eller deres Øresundstold. Det skyldes, selvfølgelig fristes man til at sige, Hamlet og Shakespeare.

At Shakespeare overhovedet placerede den danske prins på Kronborg skyldes så nok Øresundstolden, som påvirkede alle europæiske handelsnationer.

Slottet blev oprindeligt opført af kong Erik af Pommern (1396-1439) som et uundværligt redskab i indførelsen og håndhævelsen af Øresundstolden.

Omkring 1420 byggede han en lille fæstning, Ørekrog, som senere blev til fæstningen Krogen. Sammen med Kärnan i Helsingborg, Malmøhus i Malmø og Landscrona i Landskrone styrede de fire fæstninger al indsejling til og fra Østersøen gennem Øresund.

Alle skibe, der skulle til eller kom fra Østersøen skulle betale told til den danske stat. Øresundstolden indbragte en formue til kongeriget Danmark. I modsætning til, hvad man tror i dag, så blev Øresundstolden først ophævet i 1857 efter et massivt internationalt pres på Danmark. Vi fik dog 30 mio. rigsdaler i kompensation.

Fra 1574 til 1585 ombyggede Frederik den 2. Krogen til det Kronborg, vi (nogenlunde) kender i dag. I 1577 fik slottet sit nuværende navn Kronborg, sandsynligvis som udtryk for at dette var kongens slot.

Frederik den 2. forvandlede nemlig fæstningen til et prægtigt kongeslot i renæssance-stil inspireret af de franske slotte.  

I 1629 blev slottet hærget af en voldsom brand, der lagde det meste af slottet i ruiner.

Men den meget byggeglade kong Christian 4. genopbyggede Kronborg så det fremstod endnu mere flot og prangende end tidligere. Kronborg var kongens slot og det skulle på alle måde fremgå.

I dag vidner bl.a. den imponerende slotskirke og riddersal om fordums storhed og pragt.

På slottet kan man stadig 7 af de oprindelige 43 overdådige Kronborgtapeter. Der er kun 15 tilbage af disse, de sidste 8 tapeter kan se på Nationalmuseet.

Kronborg forblev kongeslot frem til 1785, hvor København var blevet en metropol og derfor trak alle vigtige personer, bl.a. kongen, til sig. 

Efter kongens farvel forblev selve Kronborg en militærforlægning helt frem til 1923. Forsvaret fortrak til det ydre bygninger omkring slottet – og det var først i 1991, at militæret endeligt forlod Kronborg.

Som et kuriosum skal det lige nævnes, at dronning Caroline Mathilde i 1772 sad i husarrest på Kronborg efter sin affære med Struense. Herefter blev hun landsforvist til Celle i Tyskland.  

Kronborg med al sin renæssance pomp og pragt blev i 2000 optaget på UNESCO’s kulturarvsliste. 

Venligst skriv en gyldig URL