Søborg Slot

Det rigtige udstyr i din rygsæk kan gøre hele forskellen på den gode og den ikke helt så gode vandretur.

I middelalderen var Søborg Slot et af de største og bedst befæstede slotte i Danmark.

Slottet kan føres tilbage til biskop Eskild fra Esrum Kloster, som efter sigende byggede Søborg Slot i 1100-tallet.

Søborg Slot lå oprindeligt ved den Søborg Sø, som ledte ud i Kattegat dér, hvor Gilleleje ligger i dag.

Ved ruinen af Søborg Slot er der fundet spor fra en boplads, der kan dateres helt tilbage til vikingetiden.

Slottet blev hurtigt et vigtigt slot i kampen mellem kirke- og kongemagten. I 1161 belejrede kong Valdemar den Store slottet og overtog det efterfølgende.

Søborg Slot var et “rigtigt” kongeslot med riddersal og rundkirke på slottets område. Efterfølgende byggede man Søborg Kirke ikke langt fra slottet.

Søborg landsby udviklede sig til en købstad og kirken blev bygget i 1200-tallet. Bortset fra slotsruinen er Søborg Kirke det sidste vidnesbyrd om slottets stormagtsdage. Kirken ligger ca. 2 kilometer fra ruinen i Søborg by.

Med sin voldgrav, de massive ringmur, hjørnetårne og kampestenstårnet i midten af slottet, var Søborg Slot så sikker, at det også blev brugt som fængsel for kongemagtens farligste modstandere.

Her sad bl.a. Jens Grand, ærkebiskop af Lund, i 20 måneder i bogstaveligste forstand på vand og brød. 

Senere overtog Valdemar Atterdag slottet (også selvom han foretrak det nærliggende Gurre Slot). Hans datter – og den senere dronning – Margrethe den 1. blev født på Søborg Slot i 1353.

Som tilfældet var med Gurre Slot mistede Søborg Slot sin betydning efter Grevens Fejde i 1534-1536. Man mener, at Grev Christoffer ødelagde slottet efter hans belejring af slottet i 1534.

Slottet blev bygget ned til Søborg Sø, som ikke findes længere. Søen bliver dog genskabt i de kommende år, så man om nogle år kan få en fornemmelse af, hvordan slottet dominerede området.

Venligst skriv en gyldig URL